Headlines:

កំណើន​នៅ​កម្ពុជា​ល្អ​សម្រាប់​វិស័យ​ធានា​រ៉ាប់រង121116_12
លោក Robert Elliott អគ្គនាយក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Manulife នៅកម្ពុជា​​​។

ភ្នំពេញៈ ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​មួយ​បាន​និយាយ​ថា អាត្រា​កំណើន​ចំណូល​សរុប​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​នៅ​កម្ពុជា​កើន​ឡើង​ដ៏​រហ័ស​បំផុត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្នុង​រយៈ​កាល​មួយ​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។

លោក Robert Elliott អគ្គ​នា​យក​និង​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទូទៅ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​Manulife ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​គឺ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ទីផ្សារ​នៅ​វៀតណាម​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​បាន​បើក​ការិយាល័យ​នៅ​ទី​នោះ​រយៈ​ពេល​១៣​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​។

លោក​Elliott បាន​ថ្លែងថា៖ «​យើង​យល់​ថា កម្ពុជា​គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ថ្មី​បំផុត​មួយ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​។ អតិថិ​ជន​ជា​ច្រើន​នឹង​ពិត​ជា​មាន​ការ​ប្រយ័ត្ន​ប្រយែង​ពី​ការ​ចំណាយ​ប្រាក់​ពួកគេ​ចំពោះ​ថ្នាក់​ផលិត​ផល​ថ្មី​ទាំង​ស្រុង​។​យើង​បាន​រៀប​ចំ​ផលិត​ផល​យើង​ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​ការ​ពារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៃ​ពលរដ្ឋ​ថ្នាក់​កណ្ដាល។ យើង​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា មាន​ពល​រដ្ឋ​ថ្នាក់​កណ្ដាល​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ចំនួន​ពី​១​លាន​នាក់​ទៅ​២​លាន​នាក់​ដូច្នេះ​យើង​នឹង​ពិភាក្សា​គ្នា​ពី​ទិស​ដៅទី​ផ្សារ​ជា​សក្ដា​នុពល​ដែល​មាន​មនុស្ស​ពី​ចំនួន​១​លាន​ទៅ​២​លាន​នាក់​នេះ​»។

លោក​Elliott និយាយ​ថា ក្រុម​ហ៊ុន Manulife បាន​ចាត់​ទុក​អាស៊ី​ជា​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​កំណើន​របស់​ខ្លួន​។ លោក​បន្ត​ថា៖ «​គោល​ដៅ​កំណត់​ថ្នាក់​កណ្ដាល​របស់​យើង​គឺ​ត្រូវ​តែ​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង ASEANlife ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដោយ​ពង្រីក​ចូល​មក​កម្ពុជា​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ស្រប​គ្នា​នឹង​ផែន​ការ​។ យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​យើង​អាច​ទទួល​ជោគ​ជ័យ​ម្ដង​ទៀត​នៅ​កម្ពុជា​ដូច​ដែល​យើង​ទទួល​បាន​នៅ​ក្នុង​បណ្ដា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ផ្សេង​ទៀត​»។

លោក Elliott បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ផ្អែក​តាម​បទ​ពិសោធ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​Manulife នៅ​ក្នុង​អាស៊ី​នេះ នៅ​ពេល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​កើន​ឡើង​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​នឹង​ចង់​ទទួល​បាន​សេវា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​នឹង​ពល​រដ្ឋ​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ទូ​ទាំង​តំបន់​នេះ​អ៊ីចឹង​ដែរ​។ លោក​បន្ថែម​ថា​៖ «​យើង​មើល​ឃើញ​សក្ដា​នុពល​ទីផ្សារ​សំខាន់​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​ពី​អ្នក​ដែល​ចង់​សន្សំ​ទុក​សម្រាប់​ចូល​និវត្តន៍​បង្ការ​ប្រាក់​ចំណូល​ទុក​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ប្រកប​អាជីវ​កម្ម​ឬក៏​ផ្គត់​ផ្គង់​ដល់​ការ​សិក្សា​របស់​កូន​ពួកគេ​»។

លោក Elliott លើក​ឡើង​ថា ដោយ​ហេតុ​ថា​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត​គឺ​នៅ​តែ​ជា​ផ្នត់​គំនិត​ថ្មី​ថ្មោង​នៅ​កម្ពុជា​យើង​នឹង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ដំណាក់​កាល​អភិវឌ្ឍន៍​ដំបូង​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​អប់រំ​សាធារណ​ជន​ពី​ខ្លឹម​សារ​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត​ដែល​នឹង​ផ្ដោត​លើ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ជា​សំខាន់​។

លោក Elliott​បន្ថែម​ថា ទីផ្សារ​នីមួយ​ៗ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ភាព​ខុស​ៗ​គ្នា​។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​៖ «​ទីផ្សារ​នីមួយៗ​មាន​ការ​កំណត់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ពី​លក្ខខណ្ឌ​បទ​បញ្ជា វប្ប​ធម៌ និង​ទម្លាប់​អតិថិជន​»។

លោក Elliott​ថ្លែង​ថា បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​បាន​រយៈ​ពេល​១​ទៅ​៣​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ពី​មាន​ការ​វិនិ​យោគ​ក្នុង​ការ​អប់រំ​ជា​សាធារណៈ​ពេល​នោះ​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​តំបន់​ចាប់​ផ្ដើម​ដឹង​ពី​វិធី​ដែល​ពួកគេ​អាច​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុ​ជីវិត​ហើយ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ឡើង​ជា​មិន​ខាន​។ លោក​ថ្លែង​ថា៖ «ដោយ​ហេតុ​តែ​មាន​វត្ត​មាន​អន្តរ​ជាតិ​យើង​អាច​ប្រើ​បទ​ពិសោធ​របស់​យើង​ដែល​បាន​មក​ពី​ប្រតិ​បត្តិការ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​នេះ​ដូច​ជា​នៅ​វៀត​ណាម និង​សិង្ហ​បុរី​ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​យើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ​ទៅ​មុខ​ទៀត ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​យើង​នឹង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល និង​បង្កើន​ទេព​កោសល្យ​នៅ​កម្ពុជា​ខាង​ច្បាប់​ទម្លាប់​ផ្សេង​ៗ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវ​កម្ម​យើង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ទីនេះ»​៕PN

This content has been locked. You can no longer post any comments.
Show/hide comments
busy