សួស្តីឆ្នាំថ្មី! កាសែត​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រិយ​មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា ដើម្បី​ចូល​រួម​អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ប្រពៃណី​ជាតិ​ខាង​មុខ​នេះ ​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នឹង​ផ្អាក​ចេញ​ផ្សាយ​ពី​ថ្ងៃទី​១៤ ១៥ ១៦ និង​១៧ មេសា ​២០១៤ ហើយ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ចេញ​ផ្សាយ​ជា​ធម្មតា​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ​សូម​ជូន​ពរ មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងអស់ ជួប​តែ​សេចក្តី​សុខ សុភមង្គល​គ្រប់​ៗ​គ្នា និង​គ្រប់​ពេល​វេលា នាឆ្នាំថ្មី​​នេះ។
Headlines:
LIFT-JOBS-logo

Senior Sale Executive

Job summary

Represented by
HR-Inc-logo

Tel: +855 (23) 211437

Website: www.hrinc.com.khOrganization: HRINC (Cambodia) Co., Ltd.
Address: Building #10, OknhaPich Avenue (Street 242), SankatChaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, Cambodia, Southeast Asia
Contact Phone: +855 (23) 211 437
Contct Email: vorn.sokhemarin@hrinc.com.kh
Website: www.hrinc.com.kh
Deadline: November 16, 2012

Detail

Senior Sale Executive

HRINC Cambodia is seeking for a potential candidate with experience in Sale and Marketing Management, and ability to work as Senior Sale Executivefor our client who is a well-known company. We would like to invite highly motivated and competent candidates to join our teams as:       

Key Accountabilities:

 • Implement and achieve monthly & annual Sales & Marketing objectives set by the Sales Manager.
 • Maintain existing customers and develop new business.
 • Develop visit and route plans to ensure that designated potential and existing customers are visited and developed so that individual and area sales targets are met.
 • Initiate and manage profiling of all customers by the sales team so that opportunities to upgrade or improve product mix are identified and actioned.
 • Ensure that all company procedures and reporting systems are followed.

Education & Experience:

 • University degree in Business or relevant
 • At least 2-3 years of working experience at the similar position
 • Experience in multi-international company

Technical/Functional Competencies:

 • Business/Planning
 • Commercial awareness & acumen
 • Focus
 • Resourcefulness

Behavioral Competencies:

 • Building relationships with customers from day to day
 • Customer/Sales driven
 • High Flexibility
 • Good team player
 • She/he must be an initiative person

HOW TO APPLY

Good benefits and competitive package will be offered to successful candidate. For more information, please feel free to contact us via phone call or e-mail address below. Interested candidates please submit your Curriculum Vitae to the E-mail address below:

E-mail                 : ngorn.navuth@hrinc.com.kh

Tell                       : 077 67 68 77

Website             : www.hrinc.com.kh; www.hrinc.asia

Closing date   : November 16, 2012 at 17:00