សួស្តីឆ្នាំថ្មី! កាសែត​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រិយ​មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា ដើម្បី​ចូល​រួម​អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ប្រពៃណី​ជាតិ​ខាង​មុខ​នេះ ​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នឹង​ផ្អាក​ចេញ​ផ្សាយ​ពី​ថ្ងៃទី​១៤ ១៥ ១៦ និង​១៧ មេសា ​២០១៤ ហើយ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ចេញ​ផ្សាយ​ជា​ធម្មតា​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ​សូម​ជូន​ពរ មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងអស់ ជួប​តែ​សេចក្តី​សុខ សុភមង្គល​គ្រប់​ៗ​គ្នា និង​គ្រប់​ពេល​វេលា នាឆ្នាំថ្មី​​នេះ។
Headlines:
LIFT-JOBS-logo

Sale Executive

Job summary

Represented by
HR-Inc-logo

Tel: +855 (23) 211437

Website: www.hrinc.com.khOrganization: HRINC (Cambodia) Co., Ltd.
Address: Building #10, OknhaPich Avenue (Street 242), SankatChaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, Cambodia, Southeast Asia
Contact Phone: +855 (23) 211 437
Contct Email: vorn.sokhemarin@hrinc.com.kh
Website: www.hrinc.com.kh
Deadline: January 19, 2013

Detail

Responsibilities:
 • Responsible for the business development with existing and potential customers to achieve sales target and market share
 • Identify, manage and secure existing and new account and continue to maintain a high level of sales achievement
 • Conduct boardroom presentation to provide better understanding to customer on the products capabilities and its cost-effectiveness (part of training to understand the company’s products)
 • Conduct canvassing and cold-calls to increase effective working prospects
 • Update the sales force.com daily
 • Commit and discharge duties in compliance with the ISO 9001 and ISO 14001 requirements and standards

Requirements:

 • Degree in Business Administration or Sales Marketing
 • Minimum 1 year working experience in related industry
 • Knowledge in sales and or IT/connectivity sales
 • Self-motivated and hardworking
 • Excellent presentation, negotiation and demonstration skills
 • Result driven with constant desire to earn high income
 • Fluent verbal and written communication skills in English language and the local language.