សួស្តីឆ្នាំថ្មី! កាសែត​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រិយ​មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា ដើម្បី​ចូល​រួម​អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ប្រពៃណី​ជាតិ​ខាង​មុខ​នេះ ​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ នឹង​ផ្អាក​ចេញ​ផ្សាយ​ពី​ថ្ងៃទី​១៤ ១៥ ១៦ និង​១៧ មេសា ​២០១៤ ហើយ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ចេញ​ផ្សាយ​ជា​ធម្មតា​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៨ មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ​សូម​ជូន​ពរ មិត្ត​អ្នក​អាន និង​អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទាំងអស់ ជួប​តែ​សេចក្តី​សុខ សុភមង្គល​គ្រប់​ៗ​គ្នា និង​គ្រប់​ពេល​វេលា នាឆ្នាំថ្មី​​នេះ។
Headlines:

ក្រដាស​ប្រាក់​១០០​ដុល្លារថ្មី!12_stand-alone

ក្រុម​ប្រឹក្សាធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិក​បាន​ប្រកាស​កាល​ពីថ្ងៃពុធ​ថា ក្រដាស​១០០​ដុល្លារថ្មី​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរ​នៅក្នុងទីផ្សារនៅថ្ងៃទី​៨ តុលា ឆ្នាំ​២០១៣។ ក្រដាស​១០០​ដុល្លារ​ថ្មី​ដែល​ AFP ទទួល​បាន​ពី​ក្រសួង​រតនាគារ​អាមេរិក នេះ​មានលក្ខណ​ពិសេស​ដោយ​មាន​ឆ្នូត3D ពណ៌ខៀវ ដើម្បីការ​ពារ​ពីការ​ក្លែង​បន្លំ។ ថ្មីៗ​នេះមាន​ព័ត៌មាន​ចរចាមអារ៉ាម​ស្តីពីការ​មិន​ចាយ​ក្រដាស​១០០​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០០៩ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ខណៈ​ពេលដែល​ក្រដាស​១០០​ដុល្លារ​ថ្មី​នេះ​មិន​ទាន់​ដាក់​ឲ្យ​ចរាចរផង​នោះ៕ AFP

This content has been locked. You can no longer post any comments.
Show/hide comments
busy