ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​បោះទុន​រួម​គ្នា​២៥​លានដុល្លារ​ក្នុង​ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី

ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​បោះទុន​រួម​គ្នា​២៥​លានដុល្លារ​ក្នុង​ការ​ចែកចាយ​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី

កម្ពុជាចុងសប្ដាហ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ មករា ២០១៥ | ១១:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិក​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​កំពុង​ឡើង​មើល​បណ្តាញ​ខែ្សភ្លើង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​កន្លងមក។

ក្រុមហ៊ុន វីសាន់ឌី​វើឡុបមេន​អេឡិច​ទ្រីស៊ីធី​ខូអិលធីឌី​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​បាន​ចាប់​ដៃគូ​វិនិយោគ​រួម​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន យ៉ាង​គ័ង របស់​ចិន​ក្នុង​ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​ប្រមាណ​ជា​២៥​លាន​ដុល្លារអាមេរិក​ក្នុង​ការ​ចែកចាយ​បរិក្ខារ​ថាមពល អគ្គិសនី និង​ស្ថាបត្យកម្ម​អគ្គិសនី​នៅ​កម្ពុជា និង​ធ្វើ​ជា​ច្រក​ចែកចាយ​នាំ​ចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក្នុង​តំបន់​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com