ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កោះ​តុក្កតា​ខ្មោច​ឯ​ម៉ិកស៊ិក​ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​សប្បាយ​បះ​សក់

កោះ​តុក្កតា​ខ្មោច​ឯ​ម៉ិកស៊ិក​ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​សប្បាយ​បះ​សក់

ទេសចរណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ កញ្ញា ២០១២ | ១៤:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ច្រកទ្វារចូលកោះតុក្កតាខ្មោច ដែលមានទិដ្ឋភាពគួរឲ្យព្រឺព្រួច

នៅលើកោះមានផ្ទះចាស់ៗដែលព្យួរតុក្កតាមុខអាក្រក់ៗគួរឲ្យខ្លាច

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com