ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​២​យប់​៣​ថ្ងៃ​នៅ​ទឹកដី​សៀមរាប​ផ្ដើម​ពី​កណ្ដាលអ្រធាត្រ

ដំណើរ​កម្សាន្ត​២​យប់​៣​ថ្ងៃ​នៅ​ទឹកដី​សៀមរាប​ផ្ដើម​ពី​កណ្ដាលអ្រធាត្រ

ទេសចរណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:៥៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កង់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ប្រសើរក្នុងការគយគន់ទេសភាពប្រាសាទបុរាណនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាប ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com