ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រាជ​ដំណាក់​កូរ៉េ​បម្រើ​ក្រយា​ស្ដេច​ដល់​ភ្ញៀវ

រាជ​ដំណាក់​កូរ៉េ​បម្រើ​ក្រយា​ស្ដេច​ដល់​ភ្ញៀវ

ទេសចរណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ មីនា ២០១៣ | ១៥:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ឈុតក្រយាមានម្ហូបសម្រន់ច្រើនមុខ ឈឹម ស្រីនាង

ទិដ្ឋភាពច្រកចូលរាជដំណាក់ ដែលសព្វថ្ងៃក្លាយជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើក្រយា ឈឹម ស្រីនាង

ទេសភាពនារដូវរងានៅលើភ្នំដែលជាផ្នូររបស់សែរាជវង្សស្ដេចរជ្ជកាលចូសិន ឈឹម ស្រីនាង

តុអាហារមួយចំនួនត្រូវបានតម្រៀបក្នុង សួនច្បារនៅដំណាក់ភីលខ្យុងជេ ក្រោយពេលធ្លាក់ព្រឹល ឈឹម ស្រីនាង

ក្រយារាជវង្សចូសិនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999