ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចម្លើយ​ដាក់​បន្ទុក​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ខុស​គ្នា​ដូចម្តេច?

ចម្លើយ​ដាក់​បន្ទុក​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ខុស​គ្នា​ដូចម្តេច?

បទសម្ភាស៍ស្ដីពីច្បាប់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២១ មីនា ២០១៤ | ១៥:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោកមេធាវី ជូង ជូងី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា គណៈមេធាវីកម្ពុជា គឹម សារុំ

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍