ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការសាងសង់​អគារ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​នៅ​អាស៊ាន ​ប្រកាស​កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្លូវការ

ការសាងសង់​អគារ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​នៅ​អាស៊ាន ​ប្រកាស​កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្លូវការ

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០១ មិថុនា ២០១៧ | ១១:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ផ្ទៃដី​ទំហំជាង ៤ ហិកតា ដែល​គ្រោង​នឹង​សាងសង់​សំណង់​អគារពាណិជ្ជកម្ម Thai Boon Roong Tween Tower ដែល​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​។

នៅ​ទីបំផុត​អគារ​ខ្ពស់​ជាងគេ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន បាន​កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​សាងសង់​ជាក់លាក់​ហើយ​ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ម្ចាស់​គម្រោង​នេះ​នឹង​កំណត់​យក​ថ្ងៃទី ១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ​នេះ ដើម្បី​ធ្វើការ​សម្ពោធ​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ជា​ផ្លូវការ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999