ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គម្រោង​វិនិយោគ​ជិត ២០០០ ទទួល​បាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត

គម្រោង​វិនិយោគ​ជិត ២០០០ ទទួល​បាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ កុម្ភៈ ២០១៥ | ១៣:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ិន ពិសី

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ចំនួន​គម្រោង​វិនិយោគ​ដែល​ទទួល​បាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ឲ្យសាង​សង់​ពី ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយ​កម្ម និង​សំណង់ កាល​ពី ឆ្នាំ​២០១៤ បាន​កើន​ឡើង​ជិត ២០ ភាគរយ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី ឆ្នាំ​២០១៣។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999