ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គម្រោង​អចលនទ្រព្យ​កូរ៉េ​ ដែល​ជាប់​គាំង​នៅ​​ភ្នំពេញ ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សកម្មភាព​ឡើង​វិញ​ខ្លះៗ

គម្រោង​អចលនទ្រព្យ​កូរ៉េ​ ដែល​ជាប់​គាំង​នៅ​​ភ្នំពេញ ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​សកម្មភាព​ឡើង​វិញ​ខ្លះៗ

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ សីហា ២០១៧ | ១៣:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អគារ Gold Tower42 ដែល​បាន​សាង​សង់​រហូត​ដល់​ជាន់​ទី ៣២ រួច​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​ហាក់​រក​ទី​បញ្ចប់​ឆ្ពោះ​ទៅ​ជាន់​ទី ៤២ របស់​ខ្លួន​មិន​ទាន់​បាន​នៅ​ឡើយ ហើយ​វា​ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​ចំណោទ​នៃ​សំណួរ​ជាច្រើន​របស់​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ Photo Supplied

អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ស្តុប​ត្រង់​ចំណុច​ប្រសព្វ​មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស និង​វិថី​ព្រះសីហនុ​នោះ​ពួកគេ​តែង​ចោល​ភ្នែក​សម្លឹង​មើល​អគារ Gold Tower42 ដែល​នៅ​តែ​ឈរ​យ៉ាង​ស្ងៀមស្ងាត់ មិន​មាន​សកម្មភាព​សាងសង់​អ្វី​ឡើយ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com