ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គីម ហ៊ាងៈ វិស័យ​ដី​ធ្លី​កំពុង​បំពុល​​ ដោយ​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ

គីម ហ៊ាងៈ វិស័យ​ដី​ធ្លី​កំពុង​បំពុល​​ ដោយ​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ សីហា ២០១៧ | ១៣:២២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក គីម ហ៊ាង ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា។ រូបថត មឿន ញាណ

ជាមួយ​នឹង​ការងារ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ដ៏​តិចតួច ប៉ុន្តែ​ប្រហែល​មាន​ការងារ​ឈឺ​ក្បាល​​ជាច្រើន ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា លោក គីម ហ៊ាង បានធ្វើ​កិច្ចការ​ជាច្រើន​ដើម្បី​នាំយក​ទីផ្សារ​អចល​នទ្រព្យ​កម្ពុជា​ចូលទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com