ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តម្រូវ​ការ​អគារ​ការិយាល័យ ​នៅ​តែ​រក្សា​កំណើន​ នៅ​ឆមាស​ទី១​នេះ

តម្រូវ​ការ​អគារ​ការិយាល័យ ​នៅ​តែ​រក្សា​កំណើន​ នៅ​ឆមាស​ទី១​នេះ

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ សីហា ២០១៧ | ១១:១៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ការិយាល័យ​ធ្វើ​ការ​មួយ​កន្លែង។ រូបថត សហការី

ការ​មក​ដល់​នូវ​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មីៗ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបថ​ប្រើប្រាស់​ការិយាល័យ​ពី​ការ​ជួល​ផ្ទះល្វែង ឬ ​វិឡា មក​កាន់​អគារ​ការិយាល័យ​រួម បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​តម្រូវការ​អគារ​ការិយាល័យ​បាន​បន្ត​កើន​ឡើង​នៅ​ដំណាច់​ឆមាស​ទី១​ឆ្នាំ​នេះ ប្រៀប​ធៀប​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com