ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក សុខ ប៊ុន ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សមាគម

លោក សុខ ប៊ុន ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សមាគម

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ មករា ២០១៥ | ១១:១២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ឹន ពិសី

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក សុខ ប៊ុន (កណ្តាល​ខាង​មុខ) បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយតម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា អាណត្តិ​ទី​៤ ។ រូបថត ហ៊ឹន ពិសី

ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន TEHO Development លោក សុខ ប៊ុន ត្រូវ​បាន​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយតម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា (President of Cambodian Valuers and Estate Agents Association) សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៤ (ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៧)។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com