ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាផាតមិន​ និង​ខុនដូ​ ចាប់​ផ្តើម​ចាប់​យក​អតិថិជន​រួម​កាន់​តែ​ច្រើន

អាផាតមិន​ និង​ខុនដូ​ ចាប់​ផ្តើម​ចាប់​យក​អតិថិជន​រួម​កាន់​តែ​ច្រើន

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ វិច្ឆិកា ២០១៧ | ០៩:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ស្រពេល​ទីផ្សារ​អាផាតមិន​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ មាន​ផ្នែក​ថ្មី​មួយ​ទៀត​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ទីផ្សារ​ដែល​អាច​ជា​ដៃគូ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដើម្បី​ដណ្តើម យក​អតិថិជន​របស់​ពួក​គេ នោះ​គឺ​ចំនួន​ខុនដូ​ជាច្រើន​បាន​និង​កំពុង​ដាក់​ជួល​ផងដែរ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999