ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​KOWLOON BAY គម្រោង​អចលនទ្រព្យ​ដ៏ធំ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ សម្រាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

KOWLOON BAY គម្រោង​អចលនទ្រព្យ​ដ៏ធំ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ សម្រាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

ប៉ុស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ ឧសភា ២០១៧ | ១០:៥៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ស៊ីវ ម៉េង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក​ឧកញ៉ា សៀ រិទ្ធី ពន្យល់​អំពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​លោក។

ចេញ​ពី​ប្រជាជន​ដែល​មាន​ធនធាន​រហូត​ដល់​អ្នក​វិនិយោគ​មួយ​ចំនួន​ពួកគេ​កំពុង​រង់ចាំ​មើល​ស្ថានភាព​ប្រទេស​កម្ពុជា​នា​អំឡុងពេល​បោះឆ្នោត ប៉ុន្តែ​អ្នក​ឧកញ៉ា សៀ រិទ្ឋី មិន​បារម្ភ​ពី​ស្ថានភាព​នេះ​ទេ​ដោយ​លោក​បាន​និង​កំពុង​ចាប់ផ្តើម​គម្រោង​អចលនទ្រព្យ​យក្ស​ថ្មី​មួយ​ទៀត​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com