ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្ពុជា​អាច​ប្រឈម​ឧស្សាហកម្ម​កាត់​ដេរ​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

កម្ពុជា​អាច​ប្រឈម​ឧស្សាហកម្ម​កាត់​ដេរ​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មីនា ២០១៣ | ១៤:១៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងសួនកាណាឌីយ៉ា ក្នុងខណ្ឌដង្កោ ធ្វើការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីពេលកន្លងមកម៉េងស្រុ៊ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999