ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​បាវិត​បាន​ដើរ​ចេញ​ពី​រោងចក្រ​ដើម្បី​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ

កម្មករ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្រុង​បាវិត​បាន​ដើរ​ចេញ​ពី​រោងចក្រ​ដើម្បី​ទាមទារ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ កុម្ភៈ ២០១៣ | ១៦:១៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងបាវិត ធើ្វការតវ៉ាដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999