ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​ថា សន្តិសុខ​រោងចក្រ SL គប់​ពួក​គេ​របួស

កម្មករ​ថា សន្តិសុខ​រោងចក្រ SL គប់​ពួក​គេ​របួស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ តុលា ២០១៣ | ១៤:២២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មកររោងចក្រ SL បានចងតង់អង្គុយតវ៉ាតាមផ្លូវនៅខាងមុខរោងចក្រ កាលពីព្រឹកម្សិលមិញ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999