ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​រោងចក្រ Nex-t តវ៉ា​នឹង​ការ​បណ្តេញ​គូកន​រហូត​បាន​សម្រេច

កម្មករ​រោងចក្រ Nex-t តវ៉ា​នឹង​ការ​បណ្តេញ​គូកន​រហូត​បាន​សម្រេច

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ សីហា ២០១៣ | ១៥:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មការិនីរោងចក្រ SL នាំគ្នាធ្វើកូដកម្មតវ៉ាក្រោមកម្តៅក្តៅហែង រូប ម៉ៃ វីរៈ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999