ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​ SL ​៤​ពាន់​នាក់​ដើរ​ក្បួន​ទាំង​កំហឹង​​មក​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច

កម្មករ​ SL ​៤​ពាន់​នាក់​ដើរ​ក្បួន​ទាំង​កំហឹង​​មក​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ សីហា ២០១៣ | ១៥:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករជាបាតុករមកពីរោងចក្រ SL ទម្លាយរបាំងរាំងផ្លូវ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com