ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ ១០០០ នាក់​តវ៉ា​ប្រឆាំង​ការ​បណ្តេញ​តំណាង​សហជីព

កម្មករ ១០០០ នាក់​តវ៉ា​ប្រឆាំង​ការ​បណ្តេញ​តំណាង​សហជីព

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ ធ្នូ ២០១៣ | ១៤:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រោយវះកាត់ លោក​រំពឹង​ថា នឹង​អាច​ស្រកបាន​ប្រមាណ ២០០ គីឡូក្រាម​ថែមទៀត។ រូបថត AFP

កណ្តាលៈ កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ប្រមាណ ១ ពាន់​នាក់​នៅ ខេត្ត កណ្តាល បាន​ធ្វើ​កូដកម្ម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ បន្ទាប់​ពី​គណៈ​គ្រប់​គ្រង​បាន​បណ្តេញ​កម្មករ ៨ នាក់​ដែល​បាន​ព្យាយាម​បង្កើត​សហជីព​ថ្មី​មួយ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com