ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការជួយ​​ពលករ​ខ្មែរ​ពី​ម៉ាឡេស៊ី​ មក​កម្ពុជា​វិញ​ កើន​ជាង ៣ ដង​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ

ការជួយ​​ពលករ​ខ្មែរ​ពី​ម៉ាឡេស៊ី​ មក​កម្ពុជា​វិញ​ កើន​ជាង ៣ ដង​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៦ ធ្នូ ២០១៦ | ១១:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន and Erin Handley

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ពលករ​ខ្មែរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ពេល​ត្រប់​មក​កម្ពុជា​វិញ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦។

ភ្នំពេញ៖ ចំនួន​កម្មករ-កម្មការីនី និង​ពលការីនីបម្រើការ​តាម​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួ​យ​សង្គ្រោះ​ពីប្រទេស ​ម៉ាឡេស៊ី​ បាន​កើន​ឡើង​​ជាង​បី​ដង​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ដក​ចេញ​នូវ​ការ​ហាមឃាត់​ការ​បញ្ជូន​ពលករ​កម្ពុជា​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ទីនោះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com