ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​ឃោសនា​នៅ​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត​ផ្តល់​ប្រាក់​ដល់​ម៉ូតូ​ឌុប

ការ​ឃោសនា​នៅ​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត​ផ្តល់​ប្រាក់​ដល់​ម៉ូតូ​ឌុប

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ មិថុនា ២០១៣ | ១៥:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត របស់គណបក្សប្រជាជន នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត កាលពីម្សិលមិញ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999