ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​បង្ក្រាប​នៅ​តែ​មិន​បន្ធូរ​ដៃ​​​ទោះ​​​ជា​ការ​បោះឆ្នោត​ជិត​មក​ដល់​ក្តី

ការ​បង្ក្រាប​នៅ​តែ​មិន​បន្ធូរ​ដៃ​​​ទោះ​​​ជា​ការ​បោះឆ្នោត​ជិត​មក​ដល់​ក្តី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ស្ត្រីអ្នកភូមិបឹងកក់ម្នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាដោយចាប់សែងនៅខណៈគាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតធ្វើការតវ៉ាឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពីម្សិលមិញហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com