ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​បង្ក្រាប​បាតុកម្ម​បិទ​ផ្លូវ​ស្ត្រី​អ្នក​បឹងកក់​ម្នាក់​សន្លប់

ការ​បង្ក្រាប​បាតុកម្ម​បិទ​ផ្លូវ​ស្ត្រី​អ្នក​បឹងកក់​ម្នាក់​សន្លប់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ ឧសភា ២០១៣ | ១៥:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

[តើនេះជាដំណោះស្រាយរបស់អភិបាលក្រុងថ្មីឬ?]អ្នកភូមិទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃដោយការបាញ់ទឹកពីសំណាក់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ខណៈពួកគេប្រមាណជា១០០នាក់មកពីសហគមន៍បឹងកក់ បុរីកីឡា និងថ្មគោល ព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញលើដងមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999