ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កិច្ច​ចរចា​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​កម្មករ​គាំង​ត្រឹម​$៧២

កិច្ច​ចរចា​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​កម្មករ​គាំង​ត្រឹម​$៧២

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ កុម្ភៈ ២០១៣ | ១៦:៥២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999