ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រសួង​កំណត់​តម្លៃ​ថ្មី​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន

ក្រសួង​កំណត់​តម្លៃ​ថ្មី​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ មករា ២០១៦ | ១០:៣៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ប្រភេទ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​នៅ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួង​សាធារណការ​សម្រេច​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ស្ទើរតែ​ ៥០ ​ភាគរយ​សម្រាប់​សេវា​សាធារណៈ​ផ្នែក​ដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវ​គោក​ឲ្យ​​ថោក​ជាង​មុន​រួម​មាន​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​រថយន្ត​ពន្យារ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ដែល​ការ​កែប្រែ​តម្លៃ​នេះ​មាន​ការ​សាទរ​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល​តែ​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រសួង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​អ្នក​ដែល​ទៅ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ជាង​មុន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999