ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ការងារ

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ការងារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ មីនា ២០១៦ | ០៩:៤២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សន្និបាត​បូក​សរុប​ការងារ​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កាលពី​ម្សិលមិញ។

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដោយសារ​ខ្វះ​មន្ត្រី​ជំនាញ ខ្វះ​ថវិកា និង​ស្នើ​ឱ្យ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ខៀវ កាញារីទ្ធ ជំរុញ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​កញ្ចប់​ថវិកា​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​វិស័យ​ព័ត៌មាន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999