ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រសួង​​លើក​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សាបឋម​ភូមិ​​ដោយគ្មាន​មូល​ហេតុ​

ក្រសួង​​លើក​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សាបឋម​ភូមិ​​ដោយគ្មាន​មូល​ហេតុ​

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កញ្ញា ២០១៣ | ១៤:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ​ក្រសួង​អប់រំ​​យុវជន​និង​កីឡា ​កាល​ពី​ម្សិលមិញបានប្រកាស​​​ពន្យារ​ពេលការ​ប្រឡង​សញ្ញា​បត្រ​មធ្យ​ម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ​​ថ្នាក់​ទី​៩ ​​នៅ​សប្តាហ៍​​នេះ​ដោយ​មិន​​បាន​បញ្ជាក់​​​​អំពី​មូលហេតុ​ឡើយ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com