ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​ប្រណាំង​ទូក​ដែល​បាន​ស្លាប់​ ទារ​សំណង $៣៥០០០

ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​ប្រណាំង​ទូក​ដែល​បាន​ស្លាប់​ ទារ​សំណង $៣៥០០០

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ វិច្ឆិកា ២០១៦ | ១០:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មុនការ​ចាប់ផ្ដើម​ពួកគាត់​ត្រូវតែ​ច្បាស់​ថា​ កុមារ​បានទទួលទាន​អាហារ​បំប៉ន​​ត្រឹមត្រូវ​​។ រូបថត សហការី

ភ្នំពេញ: ក្រុម​គ្រួសារ​កីឡាករ​ទូកង​ពីរ​នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​ខណៈ​បុក​គ្នា​ជាមួយ​នាវា​ទេសចរណ៍​បាន​ទាមទារ​សំណង ៣៥ ០០០ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​នាក់​ដើម្បី​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​សព និង​ជា​ការ​សង​ជំងឺ​ចិត្ត​ដែល​បាន​បាត់បង់​សាច់ញាតិ​របស់​ពួកគេ​ខណៈ​ភាគី​ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​ពិចារណា​សំណើ​នេះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com