ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុម​សហជីព​ទទូច​ឲ្យ​សភា​ទទួល​យក​សំណើ​របស់​ខ្លួន

ក្រុម​សហជីព​ទទូច​ឲ្យ​សភា​ទទួល​យក​សំណើ​របស់​ខ្លួន

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ មីនា ២០១៦ | ១០:១០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មេដឹកនាំ​សហជីព​ពេល​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា​កន្លង​មក​។

ភ្នំពេញៈ ក្រុម​សហជីព និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាង ២០ ស្ថាប័ន​ដែល​តាមដាន និង​តស៊ូ​មតិ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​​សហជីព​ដ៏​ចម្រូង​ចម្រាស​បាន​ស្នើ​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត​ឱ្យ​​រដ្ឋសភា​ទទួល​យក​សំណើ​របស់​ពួកគេ​ដាក់​បញ្ជូល​ទៅក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ខណៈ​រដ្ឋសភា​បាន​កំណត់​បើក​សិក្ខា​សាលា​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​ត្រឹម​តែ​មួយ​ព្រឹក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​សេច​ក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ខាន​ស្អែក​​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com