ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ខ្មែរ-អ៊ិស្លាម​នៅ​ក្រចេះ​សុំ​ឲ្យ​ក្រសួង​ពន្លឿន​ដំណោះស្រាយ​ជម្លោះ​ដីធ្លី

ខ្មែរ-អ៊ិស្លាម​នៅ​ក្រចេះ​សុំ​ឲ្យ​ក្រសួង​ពន្លឿន​ដំណោះស្រាយ​ជម្លោះ​ដីធ្លី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ កញ្ញា ២០១៦ | ០៩:៣២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

តំណាង​ខ្មែរ-អ៊ិស្លាម ផ្ដល់​បទសម្ភាស​ពី​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​ក្រសួង​ដែនដី​កាលពី​ម្សិលមិញ។

ភ្នំពេញៈ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ-អ៊ិស្លាម​ជាង​ ២០ ​នាក់​តំណាង​ឲ្យ ១៣៦ គ្រួសារ​នៅ​ស្រុក​ស្នួល​ខេត្ត​ក្រចេះ​ដែល​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​ចំនួន​ ២ ​អស់​ពេល​ជាង​ ៧ ​ឆ្នាំ​ហើយ​នោះ​បាន​ឡើង​មក​រក​កិច្ចអន្តរាគមន៍​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ម្តង​ទៀត​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ជំរុញ​ទៅ​អាជ្ញាធរ​ខេត្តព​ន្លឿន​ការ​ដោះស្រាយ​ជូន​ពួកគេ​ខណៈ​មន្រ្តី​ខេត្ត​ពុំ​បាន​​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​តាម​ការ​អន្តរាគមន៍​របស់​ក្រសួង​នេះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com