ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចាប់​ខ្លួន​ឧកញ៉ា​ តាន់ សេងហាក់ និង​បក្ខពួក​១៥​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿង​ញៀន

ចាប់​ខ្លួន​ឧកញ៉ា​ តាន់ សេងហាក់ និង​បក្ខពួក​១៥​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿង​ញៀន

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ វិច្ឆិកា ២០១២ | ១៨:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ប៊ុត រស្មីគង្គា and គឹម សារុំ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com