ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជិត​អស់​ពេល​វេលា​សម្រាប់​សកម្មជន​ពិភាក្សា អំពី​នយោបាយ កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ និង​អនាគត

ជិត​អស់​ពេល​វេលា​សម្រាប់​សកម្មជន​ពិភាក្សា អំពី​នយោបាយ កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ និង​អនាគត

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ កុម្ភៈ ២០១៥ | ២១:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
David Boyle and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក អាឡិច បាន​ផ្តល់​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ អំពី​ការ​អស់​សុពលភាព​ទិដ្ឋាការ។

គិត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ លោក Alex Gonzalez-Davidson ដែល​ជា​សកម្មជន​បរិស្ថាន​លេច​ធ្លោ​ម្នាក់ និង​ជា​ស្ថាបនិក​អង្គការ​មាតា​ធម្មជាតិ កំពុង​តែ​រស់​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ផ្អែក​លើ​ទិដ្ឋាការ​ដែល​ផុត​កំណត់។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999