ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជំងឺ គ្រុនឈាម កើន​ឡើង ខណៈ​កម្រៃ​បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទាប

ជំងឺ គ្រុនឈាម កើន​ឡើង ខណៈ​កម្រៃ​បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទាប

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ កញ្ញា ២០១៣ | ១៤:៣៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Amelia Woodside

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុមកុមារឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមដែលមកទទួលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះកន្លងមក សំ រិទ្ធ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com