ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តុលាការ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ពន្យារ​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​សំណុំ​រឿង​សកម្មជន​ដីធ្លី

តុលាការ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ពន្យារ​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​សំណុំ​រឿង​សកម្មជន​ដីធ្លី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:២៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សកម្មជនការពារដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ មកពីខេត្តនានា ធ្វើការទាមទារឲ្យតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះលែង លោក គុជ វេងសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999