ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តំណាង​រ៉ឺម៉ក និង​ម៉ូតូ​កង់បី​គ្រោង​ប្ដឹង​លោក​ អាត់ ធន់ និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ

តំណាង​រ៉ឺម៉ក និង​ម៉ូតូ​កង់បី​គ្រោង​ប្ដឹង​លោក​ អាត់ ធន់ និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ កុម្ភៈ ២០១៦ | ០៩:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក អាត់ ធន់ ដែល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ប្ដឹង​ពី​តំណាង​អ្នក​រត់​ម៉ូតូឌុប និង​ម៉ូតូ​កង់បី។

ភ្នំពេញៈ ប្រធាន​សមាគម​រួម​គ្នា​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ដែល​អះអាង​ថា​តំណាង​ឲ្យ​សមាជិក​ម៉ូតូឌុប​រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​កង់បី ១៥០ នាក់​ដែល​ប្រចាំ​ការ​រកស៊ី​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​កាពីតូល​បាន​ព្រមាន​ប្តឹង​ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​លោក អាត់ ធន់ រួម​ទាំង​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀត និង​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​លោក​ថា​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ផ្ទុះ​ហិង្សា​រវាង​អតីត​អ្នក​បើក​រថយន្ត​កាពីតូល​ និង​​អ្នក​រត់​ម៉ូតូឌុប​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៦ កុម្ភៈ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com