ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទូត​មហាអំណាច ៣ ទទួល​ញត្តិ​ពី​បក្ស សង្គ្រោះ​ជាតិ

ទូត​មហាអំណាច ៣ ទទួល​ញត្តិ​ពី​បក្ស សង្គ្រោះ​ជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ តុលា ២០១៣ | ១៥:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មាស សុខជា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក គង់ សំអុល រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព្រះបរមរាជវាំង​អុជ​ភ្លើង​បូជា​សព លោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ កាលពី​ម្សិលមិញ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com