ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទេព វន្នី ថា​អាជ្ញាធរ​រៀបចំ​ក្រុម​ប្រឆាំង ដើម្បី​ពន្យារ​ការ​ដោះស្រាយ

ទេព វន្នី ថា​អាជ្ញាធរ​រៀបចំ​ក្រុម​ប្រឆាំង ដើម្បី​ពន្យារ​ការ​ដោះស្រាយ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:១៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ក្រុម​សកម្មជន​ស្ត្រី​នៃ​សហគមន៍​បឹងកក់ កាល​ពី​ព្រឹក​ម្សិលមិញ បាន​ចោទ​ថា អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ជា​អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​អុជអាល​ឲ្យ​មាន​ការ​បែក​បាក់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ពួកគេ ដើម្បី​លេប​ត្របាក់​ចំណែក​ដី​១២,៤៤​ហិកតា ដែល​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ផ្ដល់​ឲ្យ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999