ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទ័ព​អាកាស​នឹងត្រូវ​បំពាក់​ឧទ្ធម្ភាគ​ចក្រ​១២​គ្រឿង

ទ័ព​អាកាស​នឹងត្រូវ​បំពាក់​ឧទ្ធម្ភាគ​ចក្រ​១២​គ្រឿង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ ធ្នូ ២០១២ | ១៧:២១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

នេះជាឧទ្ធម្ភាគចក្រ Z-9 ដែលនឹងត្រូវនាំមកដល់កម្ពុជានាពេលខាងមុខវេបសាយ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999