ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិកម្ម​ជាថ្មី​ លើ​អ្នក​លេង​ហ្វេសប៊ុក​ជាតិ​វៀតណាម

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រតិកម្ម​ជាថ្មី​ លើ​អ្នក​លេង​ហ្វេសប៊ុក​ជាតិ​វៀតណាម

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ សីហា ២០១៦ | ០៩:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។

ភ្នំពេញៈ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​ជា​លើក​ទី ២ ទៅ​អ្នក​លេង​ហ្វេសប៊ុក​មាន​ឈ្មោះ​ជា​ជនជាតិ​វៀតណាម​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​រូប​លោក​ទៅ​នឹង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​ខណៈ​លោក​អះអាង​ថា​វិវាទ​នេះ​ទុក​ឱ្យ​ប្រទេស​​ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដោះស្រាយ​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​សន្តិវិធី។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com