ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បក្សប្រឆាំង​ចោទ​ថៃ​ថា​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​សម្លាប់​ខ្មែរ

បក្សប្រឆាំង​ចោទ​ថៃ​ថា​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​សម្លាប់​ខ្មែរ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ កុម្ភៈ ២០១៥ | ១០:៥៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា។

ភ្នំពេញៈមន្រ្តី​គណបក្សប្រឆាំង​ច្រើន​ជាង ១០ នាក់ បាន​ចោទប្រកាន់​ថៃ​ថា បាន​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​សម្លាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ នៅ​តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com