ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បក្ស​ប្រឆាំង​លុប​ចោល​ការ​ជួប​ជុំ​នៅ​ខេត្ត កណ្តាល

បក្ស​ប្រឆាំង​លុប​ចោល​ការ​ជួប​ជុំ​នៅ​ខេត្ត កណ្តាល

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ មករា ២០១៤ | ១៦:៤៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មាស សុខជា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សមត្ថកិច្ច និងក្រុមជនស៊ីវិលដែលបក្សប្រឆាំងចោទថា ជាបាតដៃទី៣ ម៉ៃ វីរៈ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com