ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បក្ស​ប្រជាជន​និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ស្ទើរ​ស្មើ​គ្នា​នៅ កំពង់ស្ពឺ

បក្ស​ប្រជាជន​និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ស្ទើរ​ស្មើ​គ្នា​នៅ កំពង់ស្ពឺ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក Moon Jae-in ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ដោយ​ក្រុម​សមាជិក​សភា។ AFP

ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ហាញចង្អុលដៃបន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោតរួច ឃុត សុភចរិយា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999