ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បុគ្គលិក​នៅ​សួន​កម្សាន្ត​ ឌ្រីមលែនឌ៍ តវ៉ា​ទាមទារ​សំណង​

បុគ្គលិក​នៅ​សួន​កម្សាន្ត​ ឌ្រីមលែនឌ៍ តវ៉ា​ទាមទារ​សំណង​

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ មីនា ២០១៦ | ០៩:៥៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិក​នៅ ឌ្រីមលែនឌ៍ ​ធ្វើការ​តវ៉ា​កាលពី​ម្សិលមិញ​។

ភ្នំពេញៈ អតីត​បុគ្គលិក​បម្រើការ​នៅ​សួនកម្សាន្ត​ ឌ្រីមលែនឌ៍ (Dream Land) ជិត ១០០ ​នាក់​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​តវ៉ា​ទាមទារ​ឱ្យ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​ប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​តាម​ច្បាប់​ការងារ​បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ឈប់​​ពី​ការងារ​ខណៈ​សួន​កម្សាន្ត​មួយ​នេះ​ប្រកាស​បិទ​ទ្វារ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១ ខែ​មីនា​ខាង​មុខ​នេះ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com