ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បុគ្គលិក WHO ពាក់ព័ន្ធ​អំពើ​ពុករលួយ​ដេញ​ថ្លៃ

បុគ្គលិក WHO ពាក់ព័ន្ធ​អំពើ​ពុករលួយ​ដេញ​ថ្លៃ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៥:៥៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ បុគ្គលិក​ម្នាក់​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ប្រចាំ​នៅ​ភ្នំពេញ ហាក់​បាន​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ដែល​ប្រកួត​ប្រជែង​ដេញ​ថ្លៃ​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ដែល​បាន​ផ្តល់​សាគុណ​សម្រាប់​រូប​គាត់​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​រក​ឃើញ​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ឯករាជ្យ​ក្នុង​កម្មវិធី​ដែល​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​មូលនិធិ​សកលលោក​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ អេដស៍ ជំងឺ របេង និង​ជំងឺ គ្រុនចាញ់។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com