ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​ថ្មី​របស់​​កម្មករ ​ត្រូវ​សម្រេច​​ស្អែក​​នេះ

ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​ថ្មី​របស់​​កម្មករ ​ត្រូវ​សម្រេច​​ស្អែក​​នេះ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ កញ្ញា ២០១៦ | ១០:០២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករ​ចេញ​ពី​ធ្វើការ​នៅ​រោងចក្រ​មួយ​កន្លង​មក​​។

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ​ដែល​មាន​ភាគី​មកពី​សហជីព និយោជក និង​ក្រសួង​​ការងារ​នឹង​ធ្វើការ​បោះឆ្នោត​កំណត់​​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ជូន​កម្មករ​និយោជិត​ផ្នែក​វាយនភ័ណ្ឌ​កាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែកជើង​នៅ​ចុង​ខែ​នេះ​បន្ទាប់ពី​កិច្ចប្រជុំ​​ដែល​ពុំ​ទាន់​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ថ្មី​នៅ​ឡើយ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com