ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ផ្នែក​នៃ​រថភ្លើង​ដឹក​ទំនិញ​ពី​ខេត្ត​ ព្រះសីហនុ​ បាន​ធ្លាក់​ផ្លូវ

ផ្នែក​នៃ​រថភ្លើង​ដឹក​ទំនិញ​ពី​ខេត្ត​ ព្រះសីហនុ​ បាន​ធ្លាក់​ផ្លូវ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦ | ០៩:៥៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Ananth Baliga and ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កណ្តាលៈ ផ្នែក​នៃ​រថភ្លើង​ដឹក​ទំនិញ​ពី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ឆ្ពោះ​មក​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ធ្លាក់​ផ្លូវ​កាលពី​ព្រឹក​ម្សិលមិញ​ក្នុង​ស្រុក​កណ្តាល​ស្ទឹង​ខណៈ​អ្នក​ជំនាញ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដាក់​បទប្បញ្ញត្តិ និង​តាមដាន​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្លូវដែក​នេះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999